Nutritious Andhra Podi’s

Idly Karam
110.00560.00
Kandhi Podi
150.00610.00
Karvepaku Karam
165.00650.00
Kobbari Karam
165.00650.00
Kura Karam
175.00720.00
Mulagaku Podi
220.00850.00
Nalla Karam
175.00720.00
Nuvvula Karam
170.00630.00